Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2012

heart-felt
heart-felt
Play fullscreen
mega ^^
Reposted fromindygo indygo

March 14 2012

heart-felt
O zmianach łatwiej się mówi, niż się ich dokonuje.
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaxcocainex xcocainex
heart-felt
Uspokajasz mnie. Wystarczy jeden uścisk i świat wydaje się być łatwiejszy do zniesienia.
Reposted fromawaken awaken viaintimamente intimamente
heart-felt
3833 47ca
Reposted fromtatuaze tatuaze viadelikatnienie delikatnienie
heart-felt
Reposted fromRaya Raya
heart-felt
1751 a197 500
Reposted fromscorpix scorpix viaskonfundowane skonfundowane
heart-felt
4273 d3e3
cuuute *.*
Reposted fromplugss plugss viaflyleaf flyleaf
heart-felt
Live,love,laugh
Reposted fromweheartit weheartit vianegacja negacja
heart-felt
3363 e45b
Reposted fromarthi arthi
heart-felt
heart-felt
Zgrzytasz zębami, nienawidząc się za nadwrażliwość i zastanawiając, jak ludzie potrafią znosić miażdżenie swej indywidualności przez tyranizującą maszynę - maszynę przemysłu, państwa czy organizacji - całe swoje życie.
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viaflyleaf flyleaf
heart-felt
1051 25fd
Reposted fromrevue revue viaflyleaf flyleaf
heart-felt
1461 b64f
Reposted fromtoolong toolong viaRecklessKid RecklessKid
heart-felt
4737 fbe1
Reposted fromdoedeer doedeer viainherownway inherownway

March 12 2012

0942 0a97
Reposted fromvaleriednguyen valeriednguyen viamargot margot
heart-felt
6122 580b
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaSayid Sayid
heart-felt
Nie czyń siebie samego przedmiotem kompromisu, bo jesteś wszystkim, co masz.
— Janis Joplin
Reposted frommowilesmi mowilesmi viapeace peace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl